เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

16 พ.ค. 67