เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดโครงการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2566 โดย นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิด – ปิดโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก นายก่อการ ฝอดสูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้า

04 ก.ย. 66