เทศบาลตำบลบ้านเขว้าได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระหว่างวันที่13-15ธ.ค.2561นำโดยท่านนายกเกษา มีสิทธิ์และคณะ70คน

17 ธ.ค. 61

เรียนคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯและคณะจนท.ทุกท่าน ตามที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้าได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในระหว่างวันที่13-15ธ.ค.2561นำโดยท่านนายกเกษา มีสิทธิ์และคณะ70คน จากการอบรมและการศึกษาดูงานจะได้นำมาบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านเขว้าอย่างยั่งยืนต่อไป และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้คะ