เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมมอบรถเข็นให้กับผู้พิการ นางเหรี่ยง คุ้มเขว้า อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 590 ม.13

12 มิ.ย. 67

วันที่ 27พฤษภาคม 2567 เวลา 14.30 น. นายธมากร ลี้ภัยดีรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นางสาวตะวันณา เตชิณี ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า พนักงานเทศบาลกองสวัสดิการสังคม ร่วมมอบรถเข็นให้กับผู้พิการนางเหรี่ยง คุ้มเขว้าอายุ86 ปีบ้านเลขที่ 590 ม.13 โดยได้รับความอนุเคราะห์ให้ยืมจากโรงพยาบาลบ้านเขว้า