เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชัยภูมิ

06 ก.ค. 64

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการ “เยี่ยมยามถามไถ่” ใส่ใจดูแล จำนวน 10 ราย