เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัด”กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา คู คลอง ปล่อยปลา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 6 มิถุนายน 2562

06 มิ.ย. 62

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับประชาชนจิตอาสาร่วมกันจัด”กิจกรรมจิตอาสา พัฒนา คู คลอง ปล่อยปลา ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 6 มิถุนายน 2562

ขุดลอกทางระบายน้ำ ริมถนนบูรพาชัยท้้งสองฝั่งพร้อมปรับปรุงภูมิทศน์ให้สวยงาม