เทศบาลตำบลบ้านเขว้ามอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย

27 มิ.ย. 62

27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางเกษา มีสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เจ้าพนักงานป้องกันฯสำนักปลัดเทศบาล ออกมอบเงินช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย