เทศบาลตำบลบ้านเขว้าปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

11 ส.ค. 65

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ณ บริเวณสวนสุขภาพหนองบัว