เตรียมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

20 พ.ย. 55

เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยด้านการจราจร ในการต้อนรับ นายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555

ถ่ายทำรายการ เมดอินไทยแลนด์ ยกระดับ กระชับ สยาม ช่วง”ผู้ว่าพาทึ่ง”ซึ่งออกอากาศ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.45-13.35 น. ช่อง 5