เชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

22 มิ.ย. 59

เทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมกับอำเภอบ้านเขว้าขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 25559 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยทุกคนร่วมกันสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมกิจกรรม