ออกเยี่ยมผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบ้านเขว้า ร่วมกับทีม เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลบ้านเขว้า ในวันที่ 19 และ 22 พฤศจิกายน 2561

28 พ.ย. 61