ออกรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในบริเวณหมู่ที่ 12

20 ก.ย. 65

ในวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย ท่านรองธมากร ลี้ภัยดี รองนายกเทศมนตรี และ ท่านที่ปรึกษาบุญหนา มั่งมี ร่วมกับ อสม. หมู่  12 ออกเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณโดยรอบหมู่บ้าน รวมถึงการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ใส่ทรายอะเบท พร้อมกับให้คำแนะนำประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก