ออกพื้นที่ดำเนินการสำรวจความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของราษฎร

13 มิ.ย. 67

🔥💦วันที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 14:00 น.💦🔥
❤️🌷…เทศบาลตําบลบ้านเขว้า นำราชการโดย…🌷❤️นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองช่าง ออกพื้นที่ดำเนินการสำรวจความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของราษฎร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 19:30 น. ที่ผ่านมา จำนวน 2 หลัง ได่แก่ นายสิทธิวัฒน์ มหาผิว บ้านเลขที่ 236 หมู่ 1 และ นายเอกวิทย์ มหาผิว บ้านเลขที่ 164/3 หมู่ 1 ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เพื่อประมาณการความเสียหายในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป