อบรมหลักสูตร นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 3

02 มี.ค. 65

นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าเข้าร่วมโครงการอบรม “หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 – 11 มีนาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี