อบรมหลักสูตรน้ำยาล้างจาน โรงเรียนผู้สูงอายุ

05 ส.ค. 65

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น.โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า 2 เรียนการทำน้ำยาล้างจาน สอนโดยอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ.ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ