อบรมผลประโยชน์ทับซ้อน 2566

29 มี.ค. 66


วันที่ 29 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเขว้าดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน นำโดยนายธวัช จินชัยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพร้อมทั้งบุคคลกรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า จำนวน 70 คนเข้าร่วมในโครงการ
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก สำนักงาน ปปช. จังหวัดชัยภูมิมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้