ศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบรมหลักสูตรการตลาดและการพาณิชย์

02 ส.ค. 65

วันที่2 สิงหาคม 2565 ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบบ้านเขว้า ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน สู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการตลาดและพาณิชย์(Digital Marketing Commerce)โดยมีอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิให้เกียรติมาเป็นวิทยากร