กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ ตัวอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ทั้ง 2 แห่ง

18 ม.ค. 66

วันที่ 18 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานล้างตลาดสดตามหลักสุขาภิบาล ในพื้นที่ตัวอาคาร แผงจำหน่ายสินค้า และบริเวณถนนรอบ ๆ ตัวอาคาร เวลา 13.30 น.”ตลาดสดเช้าเทศบาลตำบลบ้านเขว้า” เวลา 19.00 น. “ตลาดสดเย็นเทศบาลตำบลบ้านเขว้า”