องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิเข้าศึกษาดูงานฯ

17 มิ.ย. 65

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ท่านนายกธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการกลุ่ม อถล.บ้านเขว้าเมืองไหมสมัครใจรีไซเคิล ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ จำนวน 100 คน ซึ่งขอเข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะ การส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง หลังจากเข้าศึกษาดูงานในพื้นที่และเข้ารับฟังการบรรยาย คณะศึกษาดูงานเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานและจะนำกลับไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง