ห้ามทิ้งขยะ บริเวณเมรุป่าช้าใหญ่ตำบลบ้านเขว้า

14 พ.ย. 61

กองช่างเทศบาลตำบลบ้านเขว้าได้ดำเนินการจ้างเหมาขุดขนทิ้งขยะ วัชพืช และปับพื้นที่บริเวณทิศใต้เมรุป่าช้าใหญ่หมู่ 11 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามและเพื่อการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน พร้อมได้ติดป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :