หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ(นายพรศักดิ์ เจียรณัย)

05 พ.ย. 55

หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในเขตเทศบาลร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ(นายพรศักดิ์  เจียรณัย) ร่วมถ่ายทำรายการ เมดอินไทยแลนด์ ยกระดับ กระชับ สยาม ซึ่งออกอากาศ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 12.45-13.35 น. ช่อง 5