สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

01 ต.ค. 62