สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ รำไม้พลอง ตามโครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ

18 ก.ค. 66

วันที่18 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงาน เวลา 16.30-18.00 น. สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยการ รำไม้พลอง ตามโครงการเทศบาลบ้านเขว้ารักสุขภาพ ณ ลานออกกำลังกายสวนสาธารณะสระหลวง