ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ทำกิจกรรมแช่มือ แช่เท้า ด้วยสมุนไพร ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ

26 มี.ค. 67

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น.ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ทำกิจกรรมแช่มือ แช่เท้า ด้วยสมุนไพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมผ้าไหมจังหวัดชัยภูมิ