วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai Nationnal Flag Day)

28 ก.ย. 65

วันที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลบ้านเขว้าดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า นายธมากร ลี้ภัยดี ท่านปลัดเทศบาล นางสาวตะวันณา เตชีณี และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเขว้าเข้าร่วมในกิจกรรม เชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ในเวลา 08.00 น. ในส่วนกิจกรรมของอำเภอ. ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายบุญหนา มั่งมี เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมในกิจกรรม