วันผู้สูงอายุแห่งชาติและประเพณีวันสงกรานต์

19 เม.ย. 66

วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น.
ณ บริเวณสวนสาธารณะสระหลวง
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาลข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านเขว้า จัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์สืบสาน วัฒนธรรมไทย และงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2566
โดยภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีรดน้ำขอพร ท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมก่อเจดีย์ทราย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม การแสดงของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ การมอบของขวัญให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรม และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน และภาคบ่ายมีขบวนแห่รถพระพุทธรูป รถพระสงฆ์ และรถนางสงกรานต์ทั้ง 7 นาง รอบเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้า การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมกิจกรรม