วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565

01 พ.ย. 65

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้าและข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ที่ว่าการอำเภอบ้านเขว้า