วันบัณฑิตน้อย ประจำปี2565

30 มี.ค. 66

วันที่ 30 มีนาคม 2566
เวลา 09:19 น. ณ ห้องประชุมชั้นล่างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เป็นประธานเปิดงานพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดจำนวน 2 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านเขว้า และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดมัชฌิมาวาส