วันที่4ก.ค.63พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ดำเนินการล้างทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019

04 ส.ค. 63

วันที่4ก.ค.63พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ดำเนินการล้างทำความสะอาดตามหลักสุขาภิบาลและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า2019