วันนี้29ส.ค.2562กองสาธาฯและคณะกรรมการกลุ่มอถล.บ้านเขว้าเมืองไหมสมัครใจรีไซเคิลออกรับขยะราย3เดือน

29 ส.ค. 62

วันนี้29ส.ค.2562กองสาธาฯและคณะกรรมการกลุ่มอถล.บ้านเขว้าเมืองไหมสมัครใจรีไซเคิลออกรับขยะราย3เดือน สมาชิก 715ครัวเรือน ขยะรีไซเคิล รวมทุกประเภท 4,383 กิโลกรัม