วันนี้24พ.ค.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดอบรมโครงการป้องกันสนุปัญหาเอดส์ในโรงเรียน “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง”ประจำปี2562

24 พ.ค. 62

วันนี้24พ.ค.2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดอบรมโครงการป้องกันสนุปัญหาเอดส์ในโรงเรียน “วัยเรียน วัยใส รักอย่างไร ไม่ให้เสี่ยง”ประจำปี2562 โดยขอสนับสนุนงบจากกองทุนสปสช.ผู้เข้าร่วมอบรม นร.ชั้น ม.2 รร.บ้านเขว้าวิทยายน