วันนี้10ก.ค.2572กองสาธาฯร่วมกับปศุสัตว์อำเภอบ้านเขว้า.จนท.กองคลังและผู้ประกอบการค้าซากสัตว์ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานพัฒนางานโรงฆ่าสัตว์ ประจำปี 2562

10 ก.ค. 62