วันนี้ 23 กรกฎาคม 2562 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับอสม.หมู่13 ออกรณรงค์หยอดทรายอะเบท ในโครงการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562

23 ก.ค. 62