วันนี้วันที่ 8 ก.พ. 2562 กองสาธารณสุขฯออกดำเนินการรับขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ก.พ. 2562

08 ก.พ. 62

วันนี้วันที่8ก.พ.62 กองสาธารณสุขฯออกดำเนินการรับขยะรีไซเคิล ประจำเดือน ก.พ. 2562   เพื่อเป็นการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง