วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 จังหวัดชัยภูมิ

27 มี.ค. 67

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น.
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านเขว้า นำโดย นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมด้วย
นายบุญหนา มั่งมี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านเขว้า ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ของจังหวัดชัยภูมิ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย
โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี