วันที่30/7/63กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. ม.13 และ ม.14 ดำเนินการพ่นสารเคมีฝอยละออง(ULV)และพ่นสารหมอกควัน

30 ก.ค. 63

30/7/63กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม. ม.13 และ ม.14 ดำเนินการพ่นสารเคมีฝอยละออง(ULV)และพ่นสารหมอกควัน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ระยะรัศมี 100 เมตร
ที่ บ้าน น.ส.สิริวรรณ ม.13 (ใหม่)
และ ร.ร.บ้านเขว้าศึกษาค่ะ