วันที่23/7/63 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม. ม.2 และ ม.14 ออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรมดำเนินการ

23 ก.ค. 63

วันที่23/7/63 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อสม. ม.2 และ ม.14 ออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมดำเนินการ
1.ตรวจสอบครัวเรือน ให้คำแนะนำพร้อมขอความร่วมมือในการควบคุมป่องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 3 เก็บ
2.หยอดทรายอะเบท ล้างคว่ำภาชนะ เพื่อไม่ให้มีลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ค่ะ