วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเขว้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และติดตามเรื่องร้องเรียน จำนวน 5 เรื่อง/ราย

11 ส.ค. 66