วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาจากกองทุนเจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า ประจำปี 2566

11 ส.ค. 66