วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ร่วมการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

11 ส.ค. 66