วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น. ณ เวทีกลาง ศูนย์ราชการอำเภอบ้านเขว้า

06 ก.พ. 66

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น.
ณ เวทีกลาง ศูนย์ราชการอำเภอบ้านเขว้า
นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้มอบ นายศุภวิชญ์ อ่อนเขว้า รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า เข้าร่วมเดินแบบกิตติมศักดิ์ในการจัดกิจกรรมการประกวดเดินแบบเยาวชนรักษ์ผ้าไทย ในงานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบ้านเขว้า และงานบุญลอมข้าวใหญ่-ไหมมัดหมี่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีบ้านเขว้า ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2566
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมกระตุ้นยอดจำหน่ายผ้าไหมอำเภอบ้านเขว้า และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของอำเภอบ้านเขว้า