วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00 – 22:00 น. ณ ศูนย์ราชการอำเภอบ้านเขว้า

06 ก.พ. 66

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:00 – 22:00 น.
ณ ศูนย์ราชการอำเภอบ้านเขว้า
นำโดย นายธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า พร้อมฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ปลัด ผอ.กอง เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างและลูกจ้างทุกๆ ท่านปฏิบัติหน้าที่ประจำร้านเจ้าพ่อให้โชค ล้วงไห ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลหลวงภักดี และสภากาชาด