วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา17.00น. เทศบาลตำบลบ้านเขว้านำโดยท่านเกษา มีสิทธิ์, คณะผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ, ปลัดเทศบาล ,หน.สำนักปบลัด, พนักงานจนท.เทศบาลฯร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชัยภูมิ ,นักเรียน รร.บ้านเขว้าวิทยายนและผู้ประกอบการตลาดสดเย็น

04 ก.ย. 62

เทศบาลตำบลบ้านเขว้านำโดยท่านเกษา มีสิทธิ์, คณะผูบริหาร, สมาชิกสภาฯ, ปลัดเทศบาล ,หน.สำนักปบลัด, พนักงานจนท.เทศบาลฯร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ชัยภูมิ ,นักเรียน รร.บ้านเขว้าวิทยายนและผู้ประกอบการตลาดสดเย็น ดำเนินการร่วมเดินรณรงค์การงดใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกในตลาดสดเย็น ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและรณรงค์งดใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก ประจำปี 2562 ขอขอบพระคุณท่านนายกฯ,คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาฯ,ปลัดเทศบาล,หน.สำนักปลัดและพนักงานจนท.ทุกๆท่านที่ร่วมเดินรณรงค์และเป็นขวัญและกำลังใจมา ณ โอกาสนี้