วันที่ 30 ธันวาคม 2565 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ในงานบ้านเขว้าเฟสติวัล 2566 ณ สวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

01 ม.ค. 66