วันที่ 29 ธันวาคม 2565 การประกวดธิดาบ้านเขว้า (สาวประเภทสอง) ในงานบ้านเขว้าเฟสติวัล2566 ณ สวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

01 ม.ค. 66