วันที่ 26 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขฯได้รับมอบหมายให้นำส่งขยะอันตรายที่อบจ.ชัยภูมิเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปริมาณขยะอันตราย 780 ก.ก ได้ดำเนินการส่งเรียบร้อยค่ะ.

26 ส.ค. 63

วันนี้กองสาธารณสุขฯได้รับมอบหมายให้นำส่งขยะอันตรายที่อบจ.ชัยภูมิเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปริมาณขยะอันตราย 780 ก.ก ได้ดำเนินการส่งเรียบร้อยค่ะ