วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายธวัช จินชัยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา

11 ส.ค. 66