วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บ้านเขว้า และ อสม. บ้านอุดมผล หมู่ 12 ออกรณรงค์หยอดทรายอะเบท

21 มิ.ย. 62

วันที่ 21 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.บ้านเขว้า และ อสม. บ้านอุดมผล หมู่ 12 ออกรณรงค์หยอดทรายอะเบทและการดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ ทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ ม.12 ตามโครงการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้าร่วมใจ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปี 2562