วันที่ 21. พ.ค. 62. ทต.บ้านเขว้าเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าและปล่อยปลา บริเวณบึงหนองเปลือย บ.โนนเปลือย ต.ตลาดแล้ง จ.ชัยภูมิ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

21 พ.ค. 62