วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 งานรักษาความสงบสำนักปลัดเทศบาล

11 ส.ค. 66

วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566 งานรักษาความสงบสำนักปลัดเทศบาล ได้รับมอบหมายจากนาย ธวัช จินชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเขว้า ออกดำเนินการเก็บป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเขจเทศบาลตำบลบ้านเขว้า